Loading...

De samenleving is veranderd van een verzorgingsstaat naar een participatie-samenleving waarin zelfsturing, eigenaarschap en leren omgaan met onzekerheden de drijfveren zijn geworden. Zoals je cliënten en studenten stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling, zo mag van jou als professional worden verwacht dat jij jezelf blijft ontwikkelen als professional en als beroepspersoon.

Steeds meer zorgaanbieders, gemeenten, scholen en zorgvragers willen dat zorg en onderwijs geleverd wordt door professionals die garant kunnen staan voor een goede kwaliteit van de zorg en/of begeleiding die ze hun cliënten/studenten bieden. Professionals die hun vak serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen. Professionals met een beroepsregistratie! Zo kennen we het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en nu ook het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Voor het Onderwijs zal de beroepsregistratie niet lang meer op zich laten wachten.

Voor een (her)registratie binnen het beroepsregister dient de professional minimaal 12 uur per jaar te besteden aan professionele re ectie, waarbij verschillende dimensies van professionaliteit – in samenhang met elkaar – aan bod moeten komen: technisch instrumenteel (Is mijn handelen effectief en efficiënt), normatief (Is mijn handelen ethisch verantwoord?) en persoonlijk (Is mijn handelen echt, waarachtig?). Aan deze reflectievoorwaarden kan voldaan worden door middel van supervisie en begeleide intervisie.

BEGELEIDE INTERVISIE
Intervisie is een soort “zelfl eermethode” voor professionals. Binnen een kleine groep bespreek je met collega’s op basis van gelijkwaardigheid je werkvragen, je adviseert elkaar en helpt elkaar verder door middel van collegiale coaching uitgaande van je eigen, concrete werksituaties. Intervisie is gericht op kwaliteitsbehoud en kwaliteitsontwikkeling binnen je beroepsuitoefening. Dit betekent dat het bij intervisie niet alleen gaat om het oplossen van die ene ingebrachte werkvraag of -situatie, maar vooral ook om groei in beroepshouding, probleemoplossend vermogen en professionaliteit van de deelnemers. Goede intervisie vraagt om diepgang. Bij begeleide intervisie faciliteert een deskundige begeleider deze krachtige vorm van deskundigheidsbevordering. Als LVSC-geregistreerde supervisoren en registercoaches bieden wij, Marga Salemink en Welmoed Marsman, begeleide intervisie aan voor professionals in zorg en onderwijs.

En schrijf je nu in voor een serie van 6 bijeenkomsten van 2 uur per jaar (samen 12 uur) op dinsdagavond of op donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur. Een groep bestaat uit maximaal 8 professionals. Wil je liever overdag? Geef dit aan! Bij voldoende belangstelling zijn er ook mogelijkheden voor intervisie-groepen overdag. Na afsluiting van de serie bijeenkomsten ontvang je een erkend LVSC-certificaat van deelname en deze kun je gebruiken voor je registratie.

De investering voor een serie van 6 begeleide intervisiebijeenkomsten is € 250,00 (excl. BTW).

De locaties voor de bijeenkomsten zijn (afhankelijk van inschrijving) in
Arnhem, Duiven, Ede, Zevenaar en Doetinchem.

Marga Salemink
Geregistreerd Supervisor | Register coach | Autisme coach
info@eliass-coaching.nl
06 505 88 399

Welmoed Marsman
Geregistreerd Supervisor | Register coach
info@bureauwelmoed.nl
06 134 78 116